ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Společnost TĚSMAT CZ s.r.o., se sídlem Nad Fojtstvím 1342, 756 54 Zubří, IČ: 268 53 655 (dále jen „Společnost”) při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů. Hlavním cílem Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Za tímto účelem provedla Společnost rozsáhlý interní audit, na jehož základě zavedla vhodná praktická opatření směřující k ještě větší ochraně osobních údajů fyzických osob, zákazníků.Společnost výslovně prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, další výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.Při naší obchodní činnosti jsme připraveni především a vždy hájit zájmy našich zákazníků a obchodních partnerů tak, aby nedocházelo k zásahům do jejich práv – a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů; zejména dodržujeme zásady transparentnosti a korektnosti zpracování. Vždy dbáme o to, aby zůstala zachována veškerá práva našich zákazníků jakožto subjektu údajů (včetně práva být informován, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, na výmaz, na omezené zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování).

CO JSOU SOUBORY COOKIES

Abychom zlepšili služby, které Vám poskytujeme, využívají naše stránky soubory cookies. Jde o malé soubory, ukládající informace o internetových aktivitách uživatelů. Osobu uživatele však nelze na základě těchto informací identifikovat. Soubory cookies pomáhají mimo jiné:

  • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit Váš nákup bez obtíží;
  • při zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte zadávat pokaždé znovu;
  • při zjišťování toho, které stránky a funkce jsou nejpoužívanější; abychom mohli přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům co nejlépe;
  • zjistit, které reklamy jsou prohlížené nejčastěji, čímž se zamezí zobrazování stále stejné reklamy, případně reklamy na zboží, o které nemá uživatel zájem.

POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIES

Námi užívané soubory cookies lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy – krátkodobé, tzv. „session cookie“, které zůstávají ve Vašem prohlížeči uloženy pouze dočasně, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zde zůstávají uloženy i poté, pokud je ručně neodstraníte. Doba uložení souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a Vašeho prohlížeče.

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookies plní, je lze rozdělit na:

  • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
  • trackingové(sledovací), které podporují funkci konverzních cookies;
  • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení;
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu přes pochopení toho, jak jej uživatelé používají;
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a mohou přímo podporovat naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Za účelem uzpůsobení zobrazení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách mohou být informace o produktech kupovaných na našich stránkách zobrazeny reklamní agenturou. Ani podle těchto údajů Vás nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookies:

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky ve výchozím nastavení. Jejich používání lze pomocí Vašeho internetového prohlížeče odmítnout, nebo omezit na užívání pouze vybraných souborů cookies. Informace o prohlížečích a způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android. Účinný nástroj pro správu souborů cookies je k dispozici také na stránce http://www.youronlinechoices.com/cz/.

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo i konkrétního uplatnění práva nás kontaktujte na e-mailu gdpr@tesmat.cz nebo písemně na adrese sídla Společnosti.